Sexo-logen.dk Holding Hands Singler Teenagere Sexo-logen.dk Jumping Familier Sexo-logen.dk Candles Individuelle Sexo-logen.dk Hugging Par

Helle Rønde Aspen

Helle Rønde Aspen er certificeret sexolog.
Uddannet Par-og familieterapeut.
Uddannet Vaginalakupressør.

Tlf: 26992658
E-mail: helle@sexo-logen.dk

Jeg er midt i fyrrerne, lever i et “langtidsholdbart” parforhold og er mor til tre børn, alle hjemmeboende indtil videre.

Generelt er jeg et meget engageret menneske, og specielt problematikkerne, som opstår i forbindelse med familiedannelse, står mit hjerte nær.

Som sexolog og parterapeut oplever jeg, at folk nemt kan komme til at træde vande i forskellige roller og adfærdsmønstre i deres parforhold/og familier, som det kan være vanskeligt at bryde ud af. Et for tungt arbejdspres, en trængt økonomi, sygdom eller andet, kan gøre det svært at bibeholde fokus på kærligheden.

Kærligheden, intimiteten og et aktivt og levende sexliv er for mig grundstenene i det gode parforhold.

Intimitet og nærvær kræver hårdt arbejde!

Er du gået lidt i stå på dette område, har jeg mange gode input, som kan hjælpe dig tilbage på sporet.

Af natur er jeg tolerant og forstående.Det er vigtigt for mig at vi etablerer en god og varm kontakt, så vi sammen hurtigt finder til frem til, hvor “skoen trykker”…

 

Ellen Yang Fisker

Ellen Yang Fisker er certificeret sexolog.
Uddannet Par-og familieterapeut.
Uddannet Vaginalakupressør.
Uddannet Fysiologisk massør.

Tlf: 21425606
E-mail: ellen@sexo-logen.dk

Min dybe interesse for sexologi har fulgt mig altid.

Kærligheden, og alt hvad den medfører, har altid været det vigtigste for mig. Samtidigt er jeg et empatisk og omsorgsfuldt menneske, som gerne vil støtte mine medmennesker.

Personligt befinder jeg mig midt i livet, har været vidt omkring, er i besiddelse af en stor erfaringsbank og en tilbundsgående sexologisk viden, som du kan nyde godt af.

Jeg er kommet helskindet igennem den manøvre, der hedder “at stifte familie”.

(Det samme gælder min partner og vores børn, som nu er næsten voksne)

Mit parforhold har været, og er, dejligt, og usædvanligt langt. Heri ligger det jo implicit, at jeg har gennemlevet både op- og nedture, med det resultat at min erfaring indenfor området er bundsolid.

Jeg er helt på det rene med at det kræver hårdt arbejde og oprullede ærmer, at holde gryden i kog i sit kærlighedsforhold – og at det indimellem kan være smertende svært at holde fast i de varme følelser og respekten for hinanden. Men som hovedregel findes der løsninger – de skal bare spottes!

Jeg er frisindet og rummelig. Kan hurtigt aflæse en opkørt situation… hvilket kan blive en fordel for dig i en session. Generelt har jeg lyst til at drage omsorg for mennesker, jeg lider bestemt ikke af berøringsangst og har en pragmatisk tilgang til livet, med et glimt i øjet.

Jeg har arbejdet med klienter de seneste tre år og er godt klædt på til at tage livtag med alskens sexologiske udfordringer, med kontinuerligt fokus på effektive løsninger.

Ethvert emne indenfor sexologien har min interesse!

Handler dine bekymringer om familiens trivsel, kan du ligeledes trygt henvende dig til mig.

Brænder du inde med en problematik, der gnaver i din livslyst, vil jeg gerne træde til. Min tavshedpligt tager jeg dybt seriøst. Dine private issues kommer til at hvile trygt hos mig.

 

Vi er underlagt tavshedspligt – og tager det alvorligt!